Vila de Roses - 04/07/2015

En una de les badies més boniques del món, Roses, es troba la vinya més petita de Catalunya