Sopars d'empresa

Sopars de plaer i sopars de compromís. Prèvia reserva i ajustant-nos al vostre desig, preparem trobades a taula per a petits grups. Atenció específica, servei acurat, menú acordat i una extensa carta de vins. També disposem d’espais alternatius per a les reunions de negoci.
Fer tractes fora de l’oficina propicia bons acords! El marc per a l’entesa li posem nosaltres.

Restaurant, grups i reunions a la platja