Política de privacitat

 1.        1. Condicions generals de l’ús de la web

  Els continguts, activitats comercials i serveis, en general, fets mitjançant la WEB estan sotmesos als termes i condicions previstos en aquest “Avís Legal / (Protecció de Dades)” (en endavant, L’AVÍS), i compleixen amb la vigent legislació espanyola, en especial, amb la mencionada LSSICE i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, la LOPD).
  En conseqüència, el simple accés i utilització de la WEB per qualsevol persona implica l’atribució de la condició d’ USUARI i l’acceptació plena de tots el termes i condicions recollits en aquest AVÍS des del mateix moment en que s’accedeix a la WEB.
  L’accés a la WEB és totalment gratuït.

  2. Política de Privacitat

  L’USUARI que vulgui facilitar les seves dades de caràcter personal mitjançant qualsevol dels formularis existents, seran incorporades a un fitxer automatitzat degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, del que és responsable i destinatari L’HOTEL.
  En concordança amb cadascun dels formularis existents a la WEB, les finalitats del citat fitxer són les següents: atendre sol·licituds d’informació i reserva de L’USUARI, així com procedir a l’enviament de comunicacions comercials sobre els serveis i ofertes de L’HOTEL.
  Els camps assenyalats amb un asterisc (*) són d’obligat compliment per la formalització de la corresponent sol·licitud.
  Les dades de caràcter personal facilitades per L’USUARI no seran cedides a terceres persones i L’HOTEL es compromet a tractar-les amb la màxima confidencialitat i complir amb els nivells de seguretat establerts per la normativa vigent.
  L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit al domicili social de L’HOTEL i que consta a la informació general d’aquest AVÍS o l’adreça de correu-e info@calajoncols.com

  3. Política de correus comercials

  D’acord amb la LSSICE, L’HOTEL no realitza pràctiques de spam, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per L’USUARI. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts a la WEB, L’USUARI té la possibilitat de donar consentiment exprés perquè les seves dades puguin ser utilitzades amb la finalitat d’enviar-li informació comercial sobre els serveis de L’HOTEL.
  Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment per L’USUARI mitjançant escrit dirigit al domicili social de L’HOTEL o l’adreça de correu-e info@calajoncols.com.

  4. Propietat intel·lectual i industrial

  Les marques, noms comercials o signes distintius, així com també, el disseny i tots els continguts i elements (de tipus gràfic, vídeo, àudio, etc...) que formen part de la WEB són propietat de L’HOTEL, i estan protegits per les lleis de la propietat intel·lectual i industrial.
  En conseqüència, L’HOTEL no autoritza l’adaptació, alteració o creació de material o informació d’aquesta WEB ni la seva utilització per finalitats diferents a l’ús personal no comercial.
  Malgrat això, s’autoritza a L’USUARI a realitzar els enllaços o links cap a la WEB sempre i quan quedi constància de la identitat del titular, no suposi una vulneració de la legislació vigent i les pàgines o llocs de la Xarxa mitjançant les quals es realitzi l’enllaç no atemptin la moral, l’ordre públic i les bones costums i siguin respectuosos amb els principis de la no discriminació i el respecte a la dignitat de la persona, la protecció de la joventut i la infància, i en general, tots aquells altres principis i valors recollits en l’article 8 de la LSSICE.
  L’HOTEL es reserva el dret de sol·licitar a L’USUARI la retirada dels enllaços o links cap a la WEB en qualsevol moment o sota qualsevol circumstància.

  5. Cookies i links

  Aquesta pàgina web no utilitza cookies.
  L’HOTEL no és el titular d’altres llocs de la Xarxa als que es puguin accedir mitjançant la utilització de links o hipervincles haguts a la WEB. En conseqüència, L’USUARI accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat als seus respectius continguts i condicions d’ús.

  6. Responsabilitats

  L’HOTEL no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin derivar de l’ús il·legal o indegut de la WEB. 
  De la mateixa manera, L’HOTEL queda eximit de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar com a conseqüència de l’accés , reproducció, captació i transmissió dels continguts i serveis de la WEB facilitats i/o prestats per tercers.
  L’HOTEL no garanteix la idoneïtat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació continguda a la WEB i podrà actualitzar-la, modificar-la o eliminar-la sense avís previ, respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d’informació.