Avís legal

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic , informem que aquesta plana web i el domini calajoncols.com pertanyen a PINODIL S.A, amb domicili a Cala Jóncols s/n, de Roses ( CP 17480 ) , tel . 972 253 970 . El CIF és A17306861 .

 
DRETS DE PROPIETAT INTEL · LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d'aquesta pàgina web , els logotips, els textos , fotografies , dissenys , referències de productes o altres elements , així com l'estructura , disseny , combinacions de colors o forma de presentació dels continguts , està afectat per drets de propietat intel · lectual i industrial de titularitat de PINODIL S.A o de terceres persones amb qui PINODIL S.A ha convingut el seu ús . Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web www.calajoncols.com difon tota aquesta informació per mitjà de la pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats PINODIL S.A adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d'identificació . No és lícita la seva transformació o alteració , ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de PINODIL S.A .
 
RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L'usuari d'aquesta pàgina web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia PINODIL S.A no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts . Les referències que es presenten a publimas.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l'acceptació d'un contracte PINODIL S.A no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d'aquesta pàgina web , ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita .
 
PINODIL S.A declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals es pugui accedir per enllaços des d'aquesta pàgina web . La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí . PINODIL S.A no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per PINODIL S.A
 
PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l' article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal , PINODIL S.A informa que les dades personals recollides des d'aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol · licituds d'informació de les persones que s'adrecin a www.calajoncols.com per aquest mitjà . Únicament s'incorporaran als fitxers de PINODIL S.A amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense el seu consentiment previ .
 
AUTORITZACIÓ PER ENLLAÇAR AMB PUBLIMAS.CAT

Queda autoritzat l'establiment d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta plana web sempre que quedi visible , a la barra d'adreces de l'explorador , l'adreça real a què s'accedeix . L'enllaç podrà efectuar utilitzant l'adreça, el nom de l'empresa i / o altres paraules clau .